Erasmus MC Rotterdam

Proefschrift Elmar Delhaas. De uitdaging in deze opdracht is om de content zo duidelijk mogelijk weer te geven én om er een fraai geheel van te maken. De content bestaat uit röntgen plaatjes met gekleurde pijltjes en bijschriften.

 

Ik ben begonnen met het ontwerpen van een stramien. Belangrijk hierbij is dat de plaatjes groot genoeg geplaatst kunnen worden, omdat er veel informatie op te zien is. Verder heb ik gekeken naar een moderne letter met genoeg mogelijkheden voor kopjes en tussenkopjes. We hebben gekozen voor een gekleurd binnenwerk vanwege de informatie in de plaatjes.

 

Er is nu 1 artikel goedgekeurd en opgemaakt. Dit proefschrift is een lopend proces, telkens als er een artikel is goedgekeurd dan wordt deze opgemaakt. Als het grootste deel straks klaar is, dan zal ik het proefschrift in zijn geheel bekijken en de vormgeving zo nodig aanpassen.

 

Hieronder een voorbeeld van een hoofdstuk pagina en een content spread.